Meeloopdag in kader Roepingenweek

gepubliceerd: vrijdag, 4 november 2022

In het kader van het dio­ce­saan pro­gram­ma voor de roe­pingenweek van 6 t/m 12 no­vem­ber is het moge­lijk om een dag mee te lopen op het semi­na­rie. Op de site Volgjeroe­ping.nl vind je daarover meer in­for­ma­tie.

Het Boni­fa­tius­in­sti­tuut heeft van 6 t/m 12 no­vem­ber geen college­da­gen, maar we bie­den aan geïn­te­res­seer­den wel de moge­lijk­heid een dag mee te lopen op dagen dat er college wordt gegeven. Eerst­volgende les­da­gen zijn op zater­dag 5 no­vem­ber, zater­dag 26 no­vem­ber en zater­dag 10 de­cem­ber.

Geïn­te­res­seerd? Meld je aan of vraag in­for­ma­tie via: