Open Dag Sint-Bonifatiusinstituut

Zaterdag 10 juni - 9.00 uur - Vogelenzang

gepubliceerd: woensdag, 26 april 2023

Op zater­dag 10 juni 2023 or­ga­ni­seert de theo­lo­gische oplei­ding Boni­fa­tius­in­sti­tuut een Open Dag voor belang­stel­len­den op de leslo­ca­tie De Tilten­berg in Vo­ge­len­zang.

Wil je sterker staan in jouw geloof, krachti­ger om anderen te helpen hun weg te vin­den in het geloof? Kom naar de Open Dag! De dag begint om 9.00 uur met een Eucha­ris­tie­vie­ring; het pro­gram­ma van de Open Dag begint om 10.30 uur.

Op de Open Dag kun je kennis­ma­ken met het St. Boni­fa­tius Instituut, het studie- en vor­mings­cen­trum van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, dat ook open staat voor belang­stel­len­den van elders. Van harte welkom!

Pro­gram­ma

Vanaf 10.30 uur bie­den we een pro­gram­ma, waarin stafle­den uitleg geven over de opzet van de studie en moge­lijk­he­den die de studie biedt. Voor het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam zijn er bij­voor­beeld moge­lijk­he­den om diaken of cate­chist te wor­den.

Het is de bedoeling dat belang­stel­len­den een college bijwonen, ver­der zal een aantal stu­den­ten ver­tellen over hun motivatie voor de studie en hun erva­ringen.

Er is uit­ge­breid gelegen­heid uw vragen te stellen en met elkaar en met stu­den­ten die al op het Boni­fa­tius­in­sti­tuut stu­de­ren in gesprek te gaan.

De Open Dag zal tot ongeveer 14.30 uur duren.

In­for­ma­tie

Wanneer u meer in­for­ma­tie wenst kunt u met uw vragen terecht bij de studieprefect Diederik Wienen via e-mail: dwienen@tilten­berg.org of tele­fo­nisch 06 - 8325 7925. Bij hem kunt u zich ook aanmel­den voor de Open Dag.

Details

datum: Zater­dag 10 juni 2023
tijd: 09.00 uur - Eucha­ris­tie­vie­ring
10.30 uur - Pro­gram­ma
14.30 uur - Afslui­ting
locatie: Sint-Boni­fa­tius­in­sti­tuut
De Tilten­berg
Zil­ker­duin­weg 375
2114 AM Vo­ge­len­zang
aanmel­den: dwienen@tilten­berg.org
06 - 8325 7925