Collegedag 18 december 2010 vervalt

gepubliceerd: vrijdag, 17 december 2010

Wegens de extreme weers­om­stan­dig­heden en het weeralarm dat is afge­ge­ven valt de college­dag op 18 de­cem­ber 2010 uit. Alle stu­den­ten en docenten die we anders op de Tilten­berg zou­den hebben ontmoet, wensen we vanaf deze plaats een Zalig Kerst­mis en een gezegend 2011.

De staf van het Boni­fa­tius­in­sti­tuut